Privacyverklaring Right-n-Touch

Right-n-Touch

In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met jou verkrijgen. Right-n-Touch voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).  

 

1. Het verzamelen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beschermt. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening aan jouw te waarborgen. Right-n-Touch verwerkt deze persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Right-n-Touch verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van onze diensten.
  • Het maken van een reservering voor deelname aan een van onze diensten.
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen.

De gegevens die wij gebruiken kunnen bestaan uit persoonlijke gegevens, zoals naam, bedrijfsnaam, adresgegevens, emailadres en telefoonnummer die jij of werkgever ter beschikking stelt middels de website, telefoon, of anderszins.

De informatie die wij verzamelen kan ook van technische aard zijn door het gebruik van web logs of cookies. Deze informatie geeft Right-n-Touch inzicht in uw gebruik van onze website. Zoals de datum en tijd van je bezoek aan de website, de pagina’s die je hebt bezocht, de tijd die je op de website hebt doorgebracht. Deze informatie gebruiken wij om onze website te optimaliseren zodat we je nog beter kunnen helpen.

 

2. Het gebruik van persoonsgegevens

2.1 Contact met Right-n-Touch

Wanneer je contact met ons opneemt via e-mail, het contactformulier op onze website of per telefoon, dan bewaren wij deze berichten en de informatie die hierin staat. Deze informatie wordt lokaal bewaard op onze PC’s en is beveiligd. Wij gebruiken deze informatie om je vraag te beantwoorden en contact met je te kunnen opnemen. De opgeslagen persoonsgegevens zijn versleuteld en niet toegankelijk voor derden.

 

2.2 Foto/videomateriaal

Indien wij verkregen informatie, foto of videomateriaal gebruiken,  bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden,  is dit pas na toestemming van desbetreffende persoon.

 

2.3 Bij Intekenlijst/Reservering

De gegevens die worden opgeslagen zijn: datum en tijd van de geboekte dienst, voornaam, achternaam, emailadres en indien dit vooraf met je werkgever (onze opdrachtgever) is afgestemd:  toestelnummer en/of personeelsnummer. Indien van toepassing intekenlijst/reservering in bedrijf: door de aard van het reservering zijn voornaam, achternaam, datum en tijdstip van de dienstverlening, zichtbaar voor andere medewerkers van dezelfde organisatie. Dit om het mogelijk te maken om onderling te ruilen.

 

2.4 Facturering

Voor de facturering van onze diensten gebruiken een applicatie op een lokale beveiligde PC. In dit systeem zijn je naam, bedrijfsnaam, adres, bankrekening en de afgenomen diensten opgenomen.

 

3. Tracking door derden

3.1 Cookies

Gegevens over het gebruik van onze site en de terugkoppeling die wij
krijgen van onze bezoekers, helpen ons om onze site verder te
ontwikkelen en te verbeteren. Op https://losmasseren.nl wordt alleen een
(Google) Analytics cookie gebruikt. Google Analytics levert belangrijke
statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de
verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze
website kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn
anoniem en niet te herleiden tot een persoon of gebruiker. Er wordt geen
gebruik gemaakt van analysering waarmee op basis van klikgedrag inhoud
wordt getoond; uw surfgedrag blijft anoniem. Gegevens uit
contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.
Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein
bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google
Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen
toestemming vooraf van de gebruiker nodig is. IP adressen worden
gemaskeerd en gegevens niet gedeeld Het cookie van Google Analytics is
een ’first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel
eigendom is van Right-n-Touch en niet van Google. Dit cookie
wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden.
Right-n-Touch heeft een verwerkersovereenkomst met Google.
Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn
gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn.
Verder wordt vanuit het Analytics account van Right-n-Touch geen
informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het
Analytics cookie van Right-n-Touch een niet-privacy gevoelig
firstparty cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van
Losmasseren.nl te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden
geldig. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy statement van
Right-n-Touch, dan kunt u contact met ons opnemen via info@losmasseren.nl
Right-n-Touch helpt u verder als u informatie
nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval
wijziging van onze Privacy statement nodig mocht zijn, dan vindt u op
deze pagina altijd de meest recente informatie.

 

5. Bewaartermijn gegevens en inzage

Zodra jij of jouw werkgever de dienstverlening bij ons eindigt dan bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn binnen een termijn van twee jaar.

Je hebt het recht om inzage van de gegevens die wij van je hebben nadat je de dienstverlening bij ons heeft beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij Right-n-Touch. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij verzoeken wij je om in deze kopie je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van jouw privacy. Right-n-Touch zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

6. Delen met anderen

Right-n-Touch verstrekt uitsluitend gegevens aan derden om te voldoen aan de dienstverlening en wettelijke verplichting.

7. Gegevens inzien en aanpassen

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van je gegevens. Zie voor onze gegevens op losmasseren.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

8. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.